top of page

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cenię i szanuję Twoją prywatność. Twoje dane są u mnie bezpieczne.

 

1. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem strony: www.DruArtis.pl, oraz profili portali społecznościowych Facebook: DruArtis, Instagram: DruArtis jak również drogą mailową jest

DruArtis Katarzyna Pyka z siedzibą w Strzelcach Opolskich (adres siedziby i adres do korespondencji: Strzelce Opolskie, Jana Rychla 7/115), NIP: 756-191-47-29, (dalej: DruArtis, „ja”)

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora

Jako Administrator mam względem Państwa rozszerzony obowiązek poinformowania Państwa o wszystkich ważnych aspektach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej, – w jakim zakresie; – komu udostępniamy lub przekazujemy do przetwarzania Państwa dane; – czy przekazujemy te dane do osób trzecich; – do kogo możecie się Państwo zwrócić u nas w sprawie przetwarzania tych danych; – czy wreszcie o przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem.

 

3. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: DruArtis Katarzyna Pyka, Strzelce Opolskie ul. Jana Rychla 7/115 lub poprzez e-mail druartis@wp.pl

 

4. W jaki sposób chronimy państwa dane?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Wasze dane nie są przekazywane innym Firmom nie związanych bezpośrednio z realizacją zamówień i dostarczaniem e-maili.

Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

6. Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 • przewoźnikom i operatorom pocztowym,

 • platformom płatniczym (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24)

 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,

 • firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.

Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

7. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

 

8. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 • prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;

 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

9. Czy wymagamy podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych podczas procesu zamawiania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi lub sprzedaży produktu.

bottom of page